Privacy Policy

Onze website, www.arthurenco.nl, is voor een ieder vrij toegankelijk. U kunt daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, producten en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Alleen als u van bepaalde diensten gebruik wilt maken (zoals inschrijving op onze nieuwsbrief, aanmaken van een account voor makkelijker web winkelen), wordt u gevraagd enkele persoonsgegevens op te geven. uw persoonlijke informatie zal door Slijterij Arthur & CO behandeld worden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Slijterij Arthur & CO via de website verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Slijterij Arthur & CO, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal alleen voor interne doeleinden verwerkt worden. Slijterij Arthur & CO geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Slijterij Arthur & CO persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Bij registratie om diensten te ontvangen verwerkt Slijterij Arthur & CO de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website, verwerkt Slijterij Arthur & CO de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Slijterij Arthur & CO uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Slijterij Arthur & CO uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Slijterij Arthur & CO over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Slijterij Arthur & CO verwijderd worden. U kunt zich daartoe wenden tot Slijterij Arthur & CO.

Gebruik van Cookies

De website van Slijterij Arthur & CO maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de website. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en wachtwoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u gewaarschuwd wordt bij aanmaak van een cookie of verhindering van de aanmaak van een cookie.