Disclaimer en Auteursrechten

Disclaimer voor www.arthurenco.nl

Slijterij Arthur & CO (Kamer van Koophandel: 34 35 22 50), verleent u hierbij toegang tot www.arthurenco.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Slijterij Arthur & CO behoud zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Slijterij Arthur & CO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Slijterij Arthur & CO.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Slijterij Arthur & CO. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Slijterij Arthur & CO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen ligt bij Slijterij Arthur & CO.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Slijterij Arthur & CO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.